Ochún - Kubánsky bôžik
Tags: Ochún

Dnes má sviatok OCHÚN !

Sep 10, 2018 - by Anonymous

Afro-kubánsky folklór odráža náboženstvo afrických otrokov, ktorých si prisťahovalci z Európy priviezli so sebou na Kubu.
A keďže museli otroci svoje náboženstvo tajiť, schovávali sošku svojho Orisha/bôžika/svätého za sošku kresťanského svätého.
Takto má každý Orisha svoj kresťanský ekvivalent.

Tanec predstavuje vlastne komunikáciu s bôžikmi/svätými. Každý z nich má svoje poslanie a svoj príznačný charakter, preto aj každý tanečný krok má svoj presný zmysel a techniku prejavu.

Read More
Subscribe to Ochún