email:
     neli@salsason.sk

telefón:
     +421 914 148 142

 
 

 

tancujeme na:
     Gymnázium Jura Hronca
     (tanečné štúdio, prístup z Košickej)
     Novohradská 3, 821 09 Bratislava

a v:

     BeijaFlor Lounge
     
Vajnorská 98G, 831 04 Bratislava


spojenie na GJH:

 • spoje MHD:
  • trolejbusom 42, 70, 72, príp. 60, 71, (87) – zastávka Prievozská/Novohradská/Most Apollo
  • autobusom 50 a 68 – zastávka Košická
 • Parkovisko:
  • dostačujúce miesta v okolí školy
  • parkovisko s prístupom z Prievozskej 

spojenie do BeijaFlor:

 • spoje MHD:
  • električka/autobus: 4 a 75, 98, 50, 51 (Vivo/Polus), (príp. 39, 60, 61, 64 Bajkalská)
 • Parkovisko:
  • v Eurovea do 3 hodín cez pracovné dni alebo 5 hodín cez víkend zdarma, alebo v okolí.

 

 

Nechajte nám odkaz, zaregistrujte sa


Napíšte nám odkaz na e-mail: neli@salsason.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov a potvrdením súhlasu nám dávate súhlas na ich spracovanie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, § 13 ods. 1 a § 14 Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ako dotknutá osoba dávate týmto súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za podmienok nižšie stanovených.
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Relians spol. s r.o. (webová stránka www.salsason.dance), Majoránová 14846/98, 821 07 Bratislava, IČO: 35752696, DIČ: 2020243313, Obchodný register OS Bratislava I,Oddiel: Sro,Vložka č. 17869/B.
Rozsah spracúvania osobných údajov:
Meno, priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa, tanečná skúsenosť.
Fotografie a videá z našich podujatí, na ktorých sa nachádzate.
Účel spracúvania osobných údajov:
Registrácia dotknutej osoby do tanečného kurzu, vedenie evidencie kurzov.
Zaradenie do marketingovej databázy na zasielanie aktuálnych informácií o aktivitách našej spoločnosti (newsletters).
Neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám.
Nepredávame, neobchodujeme, ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním jej osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a to na dobu neurčitú.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, na ktoré dotknutá osoba dala súhlas pred jeho odvolaním. Môže tak urobiť písomne na neli@salsason.sk.
Ak si neželáte dostávať od nás informácie elektronickou poštou, prosíme, napíšte nám na neli@salsason.sk, vyradíme Vás zo zoznamu!
Ak si neželáte, aby boli fotografie a videá z našich podujatí, na ktorých sa nachádzate, zverejnené, prosíme, upozornite nás, alebo nám napíšte na neli@salsason.sk, predmetnú dokumentáciu nebudeme (ďalej) zverejňovať!
Ak si želáte vymazať, alebo upraviť Vaše osobné údaje nami evidované, požiadajte nás písomne na neli@salsason.sk, urobíme tak na základe Vašej žiadosti.