Cha-cha-cha


Tento tanečný žáner vznikol na začiatku 50. rokov minulého storočia na Kube.

Vychádza z Mamba a je silne ovplyvnený jazzovou hudbou.

Skladá sa z dvoch pomalých krokov na prvú a na druhú a troch rýchlych krokov ( cha-cha-cha ).

Na Kube sa často implementuje do sonovej choreografie, pričom dochádza k rytmickej zmene zo sonového kontratempa do chachy a opäť do sonového kontratempa.

Môže sa ale tiež tancovať v kontratempe, ako son, teda začína sa krokom na druhú.