Kubánska salsa bezpárová

Suelta

Aj tak sa dá tancovať kubánska salsa.

Tu ešte viac sa využíva muzikalita, osobitý tanečný fíling a prejav, ako aj polyrytmika.

Častokrát tanečník prechádza z pohybu v tempe do kontratempa a naopak, čo na pozorovateľa pôsobí dynamicky a hravo.

Pritom každý sval na tele môže tancovať svojim „vlastným životom“.

Suelta sa môže tancovať aj počas párového tanca, kedy sa na chvíľu tanečníci môžu oddeliť, aby sa „vyhrali“ a následne opäť môžu tancovať v páre.