Kubánska salsa párová

Casino Cubano

Kubánska salsa je komerčné pomenovanie pre tanečný štýl Casino Cubano.

Je to temperamentný „tanec ulice“. Vznikal niekedy v 50. rokoch minulého storočia, kedy ho formoval najmä kubánsky son spontánnym primiešavaním prvkov ďalších kubánskych párových tancov ako je kubánske mambo, danzón, cha-cha-cha, ale aj afro-kubánskeho folklóru.

Pôvodne sa tancovala, rovnako ako kubánsky son a ostatné kubánske spoločenské tance, v kontratempe, teda s dôrazom na štrtý a na ôsmy úder. Neskôr pre zjednodušenie a komerčné účely sa kubánska salsa pretransformovala na tanec, ktorý začíname krokmi na prvú a na piatu.
To spôsobilo tak typickú polyrytmiku najskôr v kubánskom tanečnom prejave a následne aj v hudobnom.

Príznačným rozdielom medzi kubánskou salsou a líniovou salsou je to, že sa netancuje v línii, kde by si partneri navzájom vymieňali pozície, ale obaja sa pohybujú neustále v priestore, a to v kruhu.

Čo ale hlavne dáva život kubánskej salse, v preklade „omáčke“, nie je striktná technika, ale úplné porozumenie muzikality a spontánnosť a hravosť použitím bohatého portfólia kubánskych tanečných žánrov a ich prvkov. A to najmä afro-kubánskeho folklóru, kubánskej rumby a tancov afrických božstiev, ktoré si so sebou na Kubu priviezli africkí otroci.
Tiež primiešavajú prvky akýchkoľvek iných žánrov a vlastných pohybov.

Je to improvizácia a kubánska šťava.
Tancuješ, ako cítíš!

A neznamená to, že musíš na parkete „drieť“!

V párovej salse muž vedie a žena nasleduje jeho impulzy. Muž predstavuje ženu publiku ako krásnu a žena tak predstaví samu seba.

Niekedy aj v párovej salse sa občas partneri oddelia, aby si zatancovali podľa vlastného fílingu používajúc pritom každý svoj osobitý štýl, vlastné pohyby rúk, nôh, bokov a pliec. V tom sa tiež líši kubánska salsa od salsy portorikánskej alebo severoamerickej.

Kubánsku salsu možno tancovať aj v iných ako párových zoskupeniach. Veľmi typický môže byť príklad muža tancujúceho s dvoma ženami, alebo dvoch mužov s jednou ženou. Tu nie sú pravidlá, dôležitá je spontánnosť a spoločná radost.