Svet je guľatý. Navrchu žijú Los Celestriales, Orishas (Nebeskí, Orishas - božstvá) a naspodku je Aye - Zem s ľuďmi.

Na začiatku bol svet tmavý. 

Olódúmaré, stvoriteľ začal rozsvecovať a tvoriť svet, planéty.

Eshú (nezbedný duch, démon) sa pýtal Olódúmarého: „Kto si a čo chceš?“

On odpovedal, že chce stvoriť svet a že ho doprevádza niekoľko božstiev a nebeských tvorov, aby mu pri stvorení napomáhali.

Eshúovi sa to veľmi nepozdávalo, ale keďže je on absolútne spirituálna bytosť, nemá tvorcovské schopnosti.

Takže sa vytvoril taký zákon: „Kde je svetlo - tam je tma. Kde je dobro – tam je zlo. Kde je život – tam je smrť.“ Teda antagonizmy - ako Eshú a Olódúmaré.

Eshú má schopnosť vniesť do všetkého, čo Olódúmaré stvoril, zmätok, neporiadok, preto „veci“ nejdú v našom osude „priamou“ cestou.

( Nikto nevie, kde žije Eshú. )

 

Toto náboženstvo pochádza zo Západnej Nigérie.

Každý Orisha má svoju funkciu pre telo a pre človeka. Ori=ten, ktorý vníma a Sha=božstvo, teda Orisha=ten, ktorý je schopný vnímať božstvo.

 

Yoruba je jazyk ľudí Lúcumi, jazykové spojenie rôznych etník zo Západnej Nigérie, ktoré prišli na Kubu ako otroci a týmto jazykom medzi sebou komunikovali, aby zachovali svoje korene. Pôvodne sa navzájom tieto etniká líšili jazykovo, aj zvykmy, spôsobom, ako uznávali svoje božstvá. Na Kube sa zmiešali a vytvorili afrokubánsku kultúru.

Yoruba je mŕtvy jazyk, učí sa iba ústnym podaním, preto môže vznikať rozdieľny preklad významu.

Má rôzne tonality, 7 samohlások, 27 spoluhlások, 3 tonslity, od ktorých závisí rozdieľny preklad slov, aj keď sa píšu rovnako.

 

Medzi 17. a 19. storočím bolo privezených na Kubu mnoho afričanov, aby pracovali na plantážach. Obzvlášť zo západu a z centra Afriky. Privážali si so sebou svoju kultúru, tanec, hudbu, náboženstvo. 

Hovorí sa, že prví otroci boli z kmeňov Konga. Títo ľudia boli nebezpeční, kradli, zabíjali, prepadávali a boli veľmi leniví. Preto boli navrátení do Afriky späť. To bola prvá vlna. 

Druhá vlna bola iná, tá z krajina Yoruba (dnešné Nigéria, Benin a Togo). Medzi nimi boli afričania z rôznych kmeňov: Carabali, Igbo, Ewephone atď. 

Ale najväčšou komunitou boli ľudia Yoruby. Ostatné kmene sa preto museli prispôsobiť ich kultúre. Preto vytvorili istú fúziu/zmes kultúr. 

Otroci nemali dovolené uctievať svojich Orishas (božstvá). Preto museli hľadať paralely v španielskom katolicizme, zakladajúc tak synkretizmus, náboženstvo Kuby, ktoré sa dnes nazýva Santería.

Čo je Santería? Santería je fúzia mnohých kultúr a náboženstiev, ako napríklad Yoruba, Palo, špiritizmus, katolicizmus... Kubánci uctievajú svojich Orishas prostredníctvom rôznych praktík – rituály, modlitby, obete, tance, bubny. 

 

Čo je afrokubánsky tanec? Sú náboženské. Sú určené na to, aby boli tancované na určitých oslavách s úmysľom zapáčiť sa Orishas. Pointa je v tom, že prostredníctvom tela tanečníka sa Orisha predstavuje, aby komunikoval so ztranzovaným účastníkom ceremónie. Tanec je veľmi opakujúcisa a monotónny, aby osobu priviedol do tranzu, cez rytmy bubnov bata.

 

Čo sú bubny bata?

Sú to 3 dvojstranné bubny, na ktoré sa hrá simultánne a vytvárajú tak polyrytmiku.

Iya je matka – ten najväčší, Itotele – stredný a Okonkolo – najmenší.