Patakí / Krátky príbeh (z afro-kubánskeho folklóru/náboženstva), ktorý vysvetľuje, prečo je YEMAYÁ považovaná za matku všetkých Orishas:

Na začiatku, tu dole bol iba oheň a žeravé skaly. Preto Olofi, Všemohúci, ktorý chcel, aby svet existoval, premenil opary z plameňov na mraky. Z mrakov zostúpila voda, ktorá zahasila oheň. V obrovských škárach medzi skalami sa vyformoval Olokun, Oceán – ktorý je strašideľný a celý svet sa pred ním trasie. Ale more je tiež dobré, lebo je zdrojom života a voda vytvorila v zemi žily, aby sa život šíril. Toto je Yemayá – Matka Vôd. Preto sa tiež hovorí, že existovala skôr ako čokoľvek iné. Yemayá sa vyšponovala, aká len bola dlhá a zrazu vyriekla: „Ibí bayán odu mi / Bolí ma brucho“ a vystúpili z nej rieky, Orishas a všetko, čo oživuje zem.

Yemayá je jednou z najstarších Orishas (bôžikov) a z najdôležitejších, je matkou života a všetkých Orishas. Je vládkyňou vôd a reprezentuje more, základný zdroj života. Pre svoje materinské inštinkty a zmysel pre spravodlivosť, objala Orisha Oshún, keď bola v problémoch a obdarovala ju riekami, nad ktorými teraz ona vládne, preto už navždy kráčajú spolu.