YEMAYA je matkou všetkých detí na zemi, Matkou sveta, matkou väčšiny Orishas (Yorubských bôžikov), predstavuje zdroj života, plodnosť a materstvo. Je aj paňou všetkých slaných vôd, preto jej tanec napodobňuje pohyby mora.

Yemaya bola prvá, ktorá sa narodila, keď sa jediný boh Olofi rozhodol stvoriť svet, aby neskôr zahasila vodou oheň, ktorý vládol svetu. Z nej vzišlo všetko.

Reprezentuje intelekt, učenosť a povahu premenlivú ako more. Keď Yemaya trestá, je to neúprosné. Je to veštica par excellence. Jej meno Yemaya pochádza z africkej kultúry Yoruba: Yeyé=matka – Omo=dieťa – Eyá=ryby – teda doslovný preklad je “matka všetkých rýb”. Hovorí sa, že všetci sme jej deťmi, pretože 9 mesiacov pláveme ako ryby v placente našej matky.

Synkretizuje sa s “Virgen de Regla”, teda “Pani zákona”.

Jej dňom je 7. September, jej číslo je 7, oblieka sa do modrého vo všetkých odtieňoch, s mušličkami a s bielym zdobením. Na hlave má modrú korunu, zdobenú bielym lemom a mušličkami. Jej symbolmi je všetko, čo má súvis s morom – mušle, morské vlny, morské koníky, ryby… Zdravíme ju: “Omío Yemaya Omoloddé!” Jej atribútom je agbegbe - vejár z kačacích pier, ozdobený perleťou a mušľami, predmet vyrobený z konského chvosta s modrými a bielami strapcami a zvon, ktorým ju privolávajú.

Kráľovná lásky, ktorá naučila všetkých, čo je to láska. Jej láskavosť a ušľachtilosť je výnimočná. Ale keď sa rozhnevá, je nezastaviteľná a nezmieriteľná s tým, kto ju pobúril, avšak jej tresty sú vždy spravodlivé. Jej slová sú posvätné.

Yemaya, milujúca matka, zdroj múdrosti a šľachetnosti vedie “naše” kroky v najťažších momentoch. Byť dieťaťom Yemayi (zasvätencom – a môžu to byť tak ženy ako aj muži) je veľká česť.

Deti Yemayi sú svojhlavé, silné a tvrdé. Niekedy sú horkokrvné, arogantné a materinské alebo otcovské, ich character sa mení ako more – v jeden moment kľudné a v iný divoké. Muži sú mnohokrát zafektovaní a zženštelí a hrozí im, že môžu byť považovaní za homosexuálov. Radi pobrobujú priateľov skúškam, nenávidia priestupky a urážky a aj keď odpustia, nikdy ich nezabúdajú. Milujú luxus a veľkoleposť. Sú férové a majú vysoké sebavedomie.

KEĎ YEMAYA TANCUJE, nesie sa hrdo, jej telo sa pohybuje ako vlny oceánu, najskôr jemne, neskôr vyúsťuje do búrky, kedy sa začne točiť ako vodný vír. Môže tiež napodobňovať plávanie, alebo potápanie v oceáne, loviac pre svoje deti poklady zo dna. Alebo môže napodobňovať veslovanie. Ostatní tanečníci okolo nej vytvoria kruh, imitujúc vlny, ktoré sa zosilňujú, až kým sa nezačnú točiť.

YEMAYA HOVORÍ: “To, čo ťa potopí, tiež ťa môže naučiť plávať!"