Osobná reflexia muža, ktorý bol vychovávaný “staromódne”, ale tak, aby nezabudol na tanečné vzory.

Keď zaznie pieseň, ktorá sa nám tak veľmi páči, máme dve možnosti, alebo aj viac:

  1. Tancovať a spievať si ju sám pre seba.
  2. Alebo - a to je lepšie - zdieľať svoju záľubu s dámou a spolu si vychutnať tú peknú pieseň.

Ak sa spoliehame na to, čo je pán v tanci, prvým krokom je pozvať dámu do tanca, ale potom čo sa stane, že zabudneme na rytierstvo? Tancujem s tebou, ale zabudnem na teba? Pozvem ťa do tanca, aby som si užíval iba ja?

Priviesť si dámu na tanečný parket neznamená iba, že obaja budete jeden oproti druhému. Tiež to znamená, že ju máš chrániť, aby sa cítila dobre a nezasahovať do jej tanečného priestoru, ty si potom ten, čo vedie.

Takže, ak s ňou tancuješ, urob toto a nenechaj ju tancovať "pre teba". Sústreď sa na ňu, analyzuj jej tanec (skener), aby si sa jej prispôsobil a mohli ste rásť a prúdiť spolu. Implementovať do tanca "skener" vo svete spoločenského tanca má zásadný význam pre obojstranné spojenie.

Jej pohľad ti už niečo napovie. Ak je jej úsmev harmonický, je veľmi pravdepodobné, že robíte veci dobre, ale ak je jej úsmev nútený a jej pohľad nepolapiteľný, je možné, že sa cíti nepríjemne, a to preto, že môžeš robiť niečo zle. Takže ak vieš rozpoznať tento zásadný bod, máš príležitosť zmeniť stratégiu, pretože si nešiel pre ňu, aby si si to užíval len ty.

Keď hudba zvýši svoju intenzitu a podarí sa ti "zoskenovať" svoju partnerku, môžeš urobiť viac variácií s ich príslušnými komplikáciami, ale neprestaň myslieť na ňu a na jej harmonickú, fyzickú a sociálnu pohodu.

“Menej je viac”, aká malá fráza, ale zároveň také ťažké uplatniť v párovom tanci, pretože ak pozorne počúvaš vysvetlenia tvojich učiteľov, mal by si vedieť, že hudba vlastní, alebo obvykle vlastní, určitý poriadok, ktorý ti napovedá, ako prúdiť po tanečnom parkete.

Hudba nenasleduje teba, preto musíš rešpektovať úvod piesne: to je ten začiatočný moment piesne, ktorý je obvykle pomalší. Tento moment je najvýhodnejší pre tvoj tanečný “skener” tanečnej partnerky, aby si takto mohol reagovať na vývoj hudby a piesne, je to moment, v ktorom sa rozpráva história piesne, zrýchľuje sa rytmus a moment, v ktorom môžeš začať realizovať nejakú jednoduchú zostavu, nezabudnúť pri tom na “skener”, ktorý ti umožní neskôr aktivovať tvoje znalosti z bomby, montuna, picadillo, či mazacote. Tento moment je najintenzívnejší a najviac tu možno vychutnať pieseň. Je to práve teraz, kedy môžeš realizovať komplikovanejšie figúry a uzly tak, aby si bol v súlade s partnerkou, s tou istou, ktorú ak si dobre “nezoskenoval”, nebude schopná nasledovať zostavy, ktoré jej naznačíš. Keď sa priblíži koniec piesne, musíš odviesť všetko k príjemnému záveru, v súlade s kadenciou hudby, a preto neposielaj partnerku “do vzduchu”, aby si urobil dramatický záver choreografie, ktorý pieseň možno nenaznačuje.

Nejde iba o zámer vyzvať dámu do tanca, ale ide aj o povinnosť s určitými pravidlami a úlohami, aby bolo možné nazvať tanec párovým tancom.

  1. Netancuj upierajúc pohľady na svojich priateľov, aby ťa videli, že si frajer!
  2. A už vôbec s ňou netancuj s pohárom v ruke!
  3. A veľmi dôležité - nedolám jej ruky, pretože my, chlapi, máme silu v rukách! Ak medzi našimi rukami sú tie jej, môže sa stať, že ak znervóznieme, ublížime jej. Preto, keď budeš vymýšľať zostavu, nestískaj jej ruky, aby prinajmenšom mohla ona využiť svoj ochranný inštinkt a mohla ochránit svoji fyzicku intregritu v prípade, že si niečo nevšimneš. Tiež dávaj pozor na jej účes - pamätaj, že ju to stálo veľa času, aby si upravila vlasy na to, aby si jej ich pri každom uzle rozstrapatil.

Preto, ak pozveš dámu do tanca, pamätaj, že ona je časťou toho, čo ťa motivovalo tancovať a ak si praješ, aby sa niekedy ona odhodlala pozvať do tanca teba, daj si námahu a dávaj na ňu pozor, ochraňuj ju a užívaj si hudbu spolu s ňou.

Magnetom v párovom tanci je hudba a tanečníci sú kovmi, ale záleží na tebe, aby sa tento magnet aktivoval kedykoľvek budeš chcieť ... Aby ten magnet vždy priťahoval, staraj sa o svoje kovy, aby si už viac netancoval sám, ale iba v dobrej spoločnosti.

Maestro Cristian Mauricio Vera Núñez, El Rumbero de Chile & El Caballero De La Pista, január, 2018. (Preložené a publikované so súhlasom autora.)