Eric Turro Martinez, El Gran Sonero - hovorí:

Správne "uchopenie" poznania tancov kubánskych salónov znamená zvládnutie ich konceptu a základnej štruktúry, krokov, základných pozícií a figúr, muzikalitu, ovládanie rovnováhy a kontrola váhy tela, vedenie a nasledovanie. To je to, čo stojí čas a odhodlanie. A na to je v prvom rade dôležité trénovať svoj mozog.

Pred tým, ako začneš vychutnávať, nevyhnutná je príprava, brať do úvahy dôležitosť zdroja pôvodu ... To, čo tancujeme, je hudba a preto musíme mať o nej základné vedomosti, o jej pôvode, tvorcoch, štýloch a dobe a preto to rešpektovať a brať na to ohľad pri vykonávaní, pretože kľúčom k úspechu je správna voľba zdroja informácií a tiež venovať potrebný čas na správne naučeniesa a nikdy nezabudnúť, že "Úspech vyžaduje obete"!

A ako hovorí Cristian Mauricio Vera Nuñez, El Rumbero de Chile: "Nie je fúzia, ak nerozumieš tradícii!"

(Preložené a publikované so súhlasom autorov.)